#lộ trình tiêm vaccine tối ưu

Bài viết có tag lộ trình tiêm vaccine tối ưu

- vừa được xem lúc
Giải pháp tối ưu để dập dịch trên toàn quốc khi nguồn vaccine hạn chế

Giải pháp tối ưu để dập dịch trên toàn quốc khi nguồn vaccine hạn chế

Đề xuất giải pháp đột phá để dập dịch, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh lộ trình tiêm vaccine tối ưu, không dàn trải mà dứt điểm từng tỉnh, thành theo mức độ dịch hiện nay.

0 1