#luật bầu cử

Bài viết có tag luật bầu cử

- vừa được xem lúc
Công bố Nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Công bố Nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Theo Nghị quyết, ông Phạm Phú Quốc đã không trung thực, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân.

1 2