#lý sơn

Bài viết có tag lý sơn

Đề xuất quy hoạch sân bay ở đảo Lý Sơn, Phú Quý

Đề xuất quy hoạch sân bay ở đảo Lý Sơn, Phú Quý

Cục Hàng không vừa đề xuất nghiên cứu quy hoạch các sân bay dân dụng trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Phú Quý (Bình Thuận).

0 0