#Mai Văn Huỳnh

Bài viết có tag Mai Văn Huỳnh

- vừa được xem lúc
Kiên Giang có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Kiên Giang có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Ông Mai Văn Huỳnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lâm Minh Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

0 1