#Miền Nam giãn cách

Bài viết có tag Miền Nam giãn cách

- vừa được xem lúc
Đầu tư, phân phối điện chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đầu tư, phân phối điện chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực kế hoạch sản xuất của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

0 1