#Moderna

Bài viết có tag Moderna

- vừa được xem lúc
Hơn 3 triệu liều vaccine Moderna được phân bổ như thế nào?

Hơn 3 triệu liều vaccine Moderna được phân bổ như thế nào?

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phân bổ hơn 3 triệu liều vaccine Moderna phòng Covid-19 được Mỹ viện trợ tuần trước thông qua cơ chế COVAX.

0 1