#mua bảo hiểm

Bài viết có tag mua bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt thu hơn 1 tỷ USD trong nửa năm

Tập đoàn Bảo Việt thu hơn 1 tỷ USD trong nửa năm

Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng năm nay đạt 24.607 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 50,2% kế hoạch năm và tương đương hơn 1 tỷ USD quy đổi.

0 0