#mưa giông ở Cà Mau

Bài viết có tag mưa giông ở Cà Mau

Cà Mau và Kiên Giang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai

Cà Mau và Kiên Giang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai

Tỉnh Kiên Giang và Cà Mau vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cấp bách giúp người dân bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai trong những ngày qua ổn định cuộc sống.

0 0