#NgàyGiaĐìnhViệtNam

Bài viết có tag NgàyGiaĐìnhViệtNam

Nhân vật đi đầu trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa | THKG

Nhân vật đi đầu trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa | THKG

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang quan tâm, chỉ đạo thực hiện và có sự chuyển biến tích cực, góp phần tạo nền tảng vững chắc

0 0