#ngừng bay

Bài viết có tag ngừng bay

- vừa được xem lúc
Tới lượt Phú Quốc muốn ngừng tiếp nhận chuyến bay

Tới lượt Phú Quốc muốn ngừng tiếp nhận chuyến bay

UBND TP Phú Quốc vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Kiên Giang về đề xuất tạm ngưng các chuyến bay tới địa phương này.

4 3