#nguy cơ cháy rừng

Bài viết có tag nguy cơ cháy rừng

Hàng chục ha rừng tràm ở Kiên Giang bị "bà hỏa" thiêu rụi

Hàng chục ha rừng tràm ở Kiên Giang bị "bà hỏa" thiêu rụi

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 40ha rừng tràm 2,5 tuổi tại khu vực ấp Sơn Bình, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất.

0 0