#Nguyễn Văn Tính

Bài viết có tag Nguyễn Văn Tính

Thuyền viên tàu cá dùng gậy gộc ném sang tàu cảnh sát biển

Thuyền viên tàu cá dùng gậy gộc ném sang tàu cảnh sát biển

Trong lúc thuyền trưởng lái tàu lòng vòng để tránh sự truy đuổi của lực lượng làm nhiệm vụ, các thuyền viên đã dùng gậy gộc ném sang tàu kiểm ngư và cảnh sát biển.

0 0