#nhiễm nCoV trong cộng đồng

Bài viết có tag nhiễm nCoV trong cộng đồng

Thành phố Rạch Giá đóng cửa quán bia, nhà hàng trong 5 ngày

Thành phố Rạch Giá đóng cửa quán bia, nhà hàng trong 5 ngày

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thành phố Rạch Giá tạm dừng một số hoạt động kinh doanh không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19.

0 0