#NướcMắmPhúQuốc

Bài viết có tag NướcMắmPhúQuốc

- vừa được xem lúc
Nước mắm Phú Quốc hướng tới di sản phi vật thể thế giới | THKG

Nước mắm Phú Quốc hướng tới di sản phi vật thể thế giới | THKG

Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian đối với nghề làm nước mắm ở Phú Quốc, đã tạo điều kiện thuận l

0 2

- vừa được xem lúc
Vinh danh nghề làm nước mắm ở Phú Quốc | THKG

Vinh danh nghề làm nước mắm ở Phú Quốc | THKG

Năm 2013, nước mắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của các nước ASEAN được chính thức bảo hộ Tên gọi xuất xứ tại 28 nước thành viên Liên minh châu Âu. Và mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du l

8 8