#phiếu đi chợ

Bài viết có tag phiếu đi chợ

Các tỉnh miền Tây trước giờ áp dụng Chỉ thị 16

Các tỉnh miền Tây trước giờ áp dụng Chỉ thị 16

Tùy tình hình thực tế, lãnh đạo các tỉnh miền Tây điều chỉnh việc giãn cách sao cho phù hợp với từng địa phương khi áp dụng Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

0 0