#Phó chủ tịch nước

Bài viết có tag Phó chủ tịch nước

Phó chủ tịch nước kiểm tra chốt phòng dịch ở biên giới Kiên Giang

Phó chủ tịch nước kiểm tra chốt phòng dịch ở biên giới Kiên Giang

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý tỉnh Kiên Giang chủ động hơn trong bố trí phương tiện, lực lượng để phòng, chống dịch trong bối cảnh mới.

0 0