#phó thủ tướng thường trực

Bài viết có tag phó thủ tướng thường trực

- vừa được xem lúc
Giải quyết bồi thường, thu hồi đất tại TP. Phú Quốc theo đúng quy định

Giải quyết bồi thường, thu hồi đất tại TP. Phú Quốc theo đúng quy định

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với Thanh Tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

0 11