#phong tỏa bệnh viện

Bài viết có tag phong tỏa bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang có 8 ca nghi mắc Covid-19

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang có 8 ca nghi mắc Covid-19

Những bệnh nhân này được phát hiện khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tổ chức xét nghiệm sàng lọc.

0 0