#phong tỏa bệnh viện Kiên Giang

Bài viết có tag phong tỏa bệnh viện Kiên Giang

Kiên Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Kiên Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Sau khi tạm phong tỏa Bệnh viện Kiên Giang, tỉnh này áp dụng Chỉ thị 15 để ngăn chặn việc lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

0 0