#quốc tịch nước ngoài

Bài viết có tag quốc tịch nước ngoài

- vừa được xem lúc
Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc

Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc

Kỳ họp thứ 10 dự kiến sẽ có nội dung trình bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc - người có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus.

1 5

CHÍNH THỨC: Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

CHÍNH THỨC: Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc với 429/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

0 0