#quyền sử dụng đất

Bài viết có tag quyền sử dụng đất

- vừa được xem lúc
Yêu cầu xử lý nghiêm việc Công ty 99 Núi chuyển nhượng đất sai quy định ở Phú Quốc

Yêu cầu xử lý nghiêm việc Công ty 99 Núi chuyển nhượng đất sai quy định ở Phú Quốc

Công ty cổ phần 99 Núi ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư chưa đúng quy định tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

0 1

- vừa được xem lúc
Xử lý nghiêm việc chuyển nhượng đất sai quy định ở Phú Quốc

Xử lý nghiêm việc chuyển nhượng đất sai quy định ở Phú Quốc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Kiên Giang giải quyết việc thu hồi đất tại Phú Quốc, xử lý nghiêm việc DN ký hợp đồng chuyển nhượng đất không đúng quy định.

0 4