#sản xuất vụ Đông Xuân

Bài viết có tag sản xuất vụ Đông Xuân

Kiểm tra phòng chống hạn mặn và sản xuất vụ Đông Xuân

Kiểm tra phòng chống hạn mặn và sản xuất vụ Đông Xuân

Ngày 15/1, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 tại tỉnh Quảng Trị và công tác ứng phó với hạn mặn của tỉnh Kiên Giang.

0 0