#Số liệu Covid

Bài viết có tag Số liệu Covid

Thêm 115 ca mắc Covid-19, TP.HCM có 58 bệnh nhân

Thêm 115 ca mắc Covid-19, TP.HCM có 58 bệnh nhân

TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Nghệ An, Phú Yên là các tỉnh có bệnh nhân được ghi nhận tăng.

0 0