#Sở Thông tin

Bài viết có tag Sở Thông tin

- vừa được xem lúc
Tỉnh Kiên Giang lấy ý kiến người dân về việc thành lập thành phố Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang lấy ý kiến người dân về việc thành lập thành phố Phú Quốc

Phú Quốc sẽ là trung tâm dịch vụ công cộng, thương mại - tài chính quốc tế, cảng quốc tế, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch... khi lên thành phố.

3 3