#tài xế chở nhựa đường

Bài viết có tag tài xế chở nhựa đường

Phú Quốc truy vết tài xế nhiễm nCoV

Phú Quốc truy vết tài xế nhiễm nCoV

Tài xế chở nhựa đường từ đất liền ra Phú Quốc được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi anh này làm test nhanh.

0 0