#tầm quan trọng

Bài viết có tag tầm quan trọng

Vùng 5 Hải quân hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Vùng 5 Hải quân hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Hơn 6 tấn rác thải đã được Vùng 5 Hải quân tại Phú Quốc, Kiên Giang thu gom, phân loại và đưa về nơi xử lý trong ngày 5/6.

0 0