#tăng gia sản xuất

Bài viết có tag tăng gia sản xuất

Chỉ tự chủ 5%, Phú Quốc phát động chăn nuôi, trồng hoa màu

Chỉ tự chủ 5%, Phú Quốc phát động chăn nuôi, trồng hoa màu

Lương thực, thực phẩm tại chỗ của TP Phú Quốc chỉ đáp ứng được 5% nhu cầu, phần còn lại phải nhập, nên chính quyền địa phương phát động phong trào tăng gia sản xuất.

0 0