#tàu cảnh sát biển

Bài viết có tag tàu cảnh sát biển

- vừa được xem lúc
Cảnh sát biển cứu tàu cá bị trôi dạt nhiều ngày

Cảnh sát biển cứu tàu cá bị trôi dạt nhiều ngày

Tàu cá đăng ký tại tỉnh Kiên Giang trong quá trình đi biển bị hỏng máy, trôi dạt nhiều ngày đã được tàu Cảnh sát biển thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận, hỗ trợ.

0 1