#Thành phố biển

Bài viết có tag Thành phố biển

- vừa được xem lúc
Cần đẩy mạnh phát triển không gian đô thị tại Phú Quốc

Cần đẩy mạnh phát triển không gian đô thị tại Phú Quốc

Một số ý kiến cho rằng, Phú Quốc cần đẩy mạnh phát triển các khu đô thị mới kiểu mẫu, chuẩn bị cho sự gia tăng dân số.

0 1

- vừa được xem lúc
Đón cơ hội đầu tư ở thành phố biển đảo Phú Quốc

Đón cơ hội đầu tư ở thành phố biển đảo Phú Quốc

Không nên bắt Phú Quốc phải mặc "đồng phục" về cơ chế, chính sách giống các địa phương khác trong cả nước.

2 3