#thiết bị giám sát

Bài viết có tag thiết bị giám sát

Gấp rút khắc phục IUU bằng nhiều giải pháp

Gấp rút khắc phục IUU bằng nhiều giải pháp

Kiên Giang dự kiến sẽ là tỉnh được Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra thực địa về tình hình chống khai thác bất hợp pháp IUU.

0 0