#Thúy Hạnh ở Phú Quốc

Bài viết có tag Thúy Hạnh ở Phú Quốc

- vừa được xem lúc
40 ngày sống ở ngoài đảo của gia đình Thúy Hạnh

40 ngày sống ở ngoài đảo của gia đình Thúy Hạnh

Cựu người mẫu và gia đình ra Phú Quốc công tác nhưng do dịch bệnh, sân bay đóng cửa nên họ ở lại, chưa thể về nhà.

0 1