#tiêm chủng vaccine Covid-19

Bài viết có tag tiêm chủng vaccine Covid-19

Tiến độ tiêm vaccine tại TP.HCM chậm, Bộ Y tế gửi công văn khẩn

Tiến độ tiêm vaccine tại TP.HCM chậm, Bộ Y tế gửi công văn khẩn

Ngoài TP.HCM, Bộ Y tế cũng yêu cầu 9 tỉnh, thành phố khác trên cả nước đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19.

0 0