#tiêm vaccine ngừa Covid-19

Bài viết có tag tiêm vaccine ngừa Covid-19

Người nước ngoài ở TP.HCM: 'Tôi trân trọng khi được tiêm vaccine'

Người nước ngoài ở TP.HCM: 'Tôi trân trọng khi được tiêm vaccine'

Với nhiều người nước ngoài đang sống tại TP.HCM, liều vaccine ngừa Covid-19 vừa là "tấm vé" trở lại cuộc sống bình thường, vừa là nguồn động viên tinh thần trong đại dịch.

0 0

Nghiên cứu thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến Phú Quốc

Nghiên cứu thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến Phú Quốc

Để thực hiện mục tiêu kép, Bộ Chính trị đề nghị nghiên cứu thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến các trung tâm du lịch kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang.

0 0