#tiến độ công trình

Bài viết có tag tiến độ công trình

Đảm bảo tiến độ công trình điều tiết nước lớn nhất miền Tây

Đảm bảo tiến độ công trình điều tiết nước lớn nhất miền Tây

Ở Kiên Giang, công trình xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 phải gấp rút thi công, giúp điều tiết nước cho hàng ngàn hộ dân vùng bán đảo Cà Mau.

0 0