#tiếp nhận thông tin

Bài viết có tag tiếp nhận thông tin

- vừa được xem lúc
Vận động người ngồi chung xe với bệnh nhân 1452 ở Đồng Tháp thực hiện cách ly

Vận động người ngồi chung xe với bệnh nhân 1452 ở Đồng Tháp thực hiện cách ly

Trước mắt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã phát hiện được 4 người và đang tiếp tục truy vết.

0 8