#tỉnh Thanh Hóa

Bài viết có tag tỉnh Thanh Hóa

- vừa được xem lúc
Ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức và thành phố Phú Quốc

Ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức và thành phố Phú Quốc

UBTVQH đã ban hành các Nghị quyết thành lập thành phố, phường, thị trấn và sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc TP Hồ Chí Minh, An Giang, Thanh Hóa, Kiên Giang, Bình Dương.

0 5