#tôm thẻ chân trắng

Bài viết có tag tôm thẻ chân trắng

- vừa được xem lúc
Phát hiện 100 kg tôm thẻ chứa tạp chất Agar

Phát hiện 100 kg tôm thẻ chứa tạp chất Agar

Hơn 100 kg tôm thẻ chân trắng chứa tạp chất Agar vừa được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang phát hiện tối 11/3.

3 2