#TP.HCM bác thông tin đóng cửa toàn thành

Bài viết có tag TP.HCM bác thông tin đóng cửa toàn thành

Saigon Expresso: Thí điểm bán thực phẩm theo 'combo' đồng giá

Saigon Expresso: Thí điểm bán thực phẩm theo 'combo' đồng giá

Thực phẩm được chia thành từng túi, đồng giá cho một mặt hàng và giá cả được niêm yết rõ ràng, tránh tối đa việc phải cân đong và trả tiền thừa.

0 0