#TPHàTiên

Bài viết có tag TPHàTiên

Thành phố Hà Tiên chủ động tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên | THKG

Thành phố Hà Tiên chủ động tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên | THKG

Chỉ trong 4 ngày từ ngày 31/5 đến ngày 3/6/2021 Thành phố Hà Tiên tiếp nhận hơn 300 công dân Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Trong số đó có 20 trường hợp dương tính với S

0 0