#TPHCM giãn cách

Bài viết có tag TPHCM giãn cách

- vừa được xem lúc
Bạn tôi nhắn: 'TP.HCM giãn cách rồi'

Bạn tôi nhắn: 'TP.HCM giãn cách rồi'

Ngay sau khi TP.HCM áp dụng chỉ thị 15, điện thoại tôi "nổ" tin nhắn từ bạn bè.

0 5