#trạm biên phòng

Bài viết có tag trạm biên phòng

- vừa được xem lúc
Đêm trắng chống dịch COVID-19 ở Phú Quốc

Đêm trắng chống dịch COVID-19 ở Phú Quốc

Tổ tuần tra trên biển của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông - Phú Quốc gồm 6 người, mỗi đêm tuần tra từ 18h hôm nay đến 6h hôm sau.

0 1