#Trung đoàn bộ binh 896

Bài viết có tag Trung đoàn bộ binh 896

Nam thanh niên chống người thi hành công vụ trong khu cách ly

Nam thanh niên chống người thi hành công vụ trong khu cách ly

Sau khi mua bia uống trong khu cách ly, thanh niên 22 tuổi đã tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khi cảnh sát lấy lời khai.

0 0