#Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang

Bài viết có tag Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang

- vừa được xem lúc
San sẻ khó khăn với Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang

San sẻ khó khăn với Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang

Trung tâm TTXH Phật Quang được thành lập nhằm nuôi dưỡng, dạy học và trở thành mái ấm cho trẻ em nghèo hoặc bị bỏ rơi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

0 4