#vào chợ gom hàng

Bài viết có tag vào chợ gom hàng

Người dân miền Tây đã ngưng vào chợ gom hàng

Người dân miền Tây đã ngưng vào chợ gom hàng

Khi biết chợ truyền thống và siêu thị mở cửa bình thường trong 14 ngày áp dụng Chỉ thị 16, người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã ngừng đổ xô mua sắm.

0 0