#xây dựng kế hoạch

Bài viết có tag xây dựng kế hoạch

- vừa được xem lúc
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm Hộ chiếu vaccine

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm Hộ chiếu vaccine

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7/2021.

0 2