#Xe liên tỉnh ở TP.HCM bình quân lần xuất bến chỉ chở 1 khách

Bài viết có tag Xe liên tỉnh ở TP.HCM bình quân lần xuất bến chỉ chở 1 khách

Xe liên tỉnh ở TP.HCM chở 1 khách khi xuất bến

Xe liên tỉnh ở TP.HCM chở 1 khách khi xuất bến

Trong điều kiện bị hạn chế do giãn cách xã hội, các tuyến xe khách liên tỉnh ở TP.HCM đi tỉnh bình quân mỗi xe chỉ chở một hành khách.

0 0