#xuất nhập cảnh trái phép

Bài viết có tag xuất nhập cảnh trái phép

- vừa được xem lúc
Kiên Giang: Nóng tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Kiên Giang: Nóng tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Bắt giữ, đưa đi cách ly liên tục, nhưng nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng lậu trên biên giới Hà Tiên, Kiên Giang.

2 3