#xúc tiến đầu tư

Bài viết có tag xúc tiến đầu tư

- vừa được xem lúc
Kiên Giang thu hút các dự án tạo động lực bứt phá

Kiên Giang thu hút các dự án tạo động lực bứt phá

45.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn của 18 doanh nghiệp vừa được trao chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

0 1