Ttdn

Bài viết thuộc danh mục Ttdn

EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

Dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vẫn hoàn thành các chỉ tiêu được giao về hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

0 0

EVNSPC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

EVNSPC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

Trong 2 năm 2020-2021 và 10 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

0 0